Co u sąsiada wypada – wypad po grant

Prowadzony przez nas projekt pn: „Przybliżenie Samorządowi Terytorialnemu i Biznesowi zagadnień związanych z Ekonomią Społeczną przez budowanie partnerstwa publiczni – prywatnego na rzecz rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej” otrzymał dofinansowanie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Nowe Otwarcie OWSS” z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt był realizowany w okresie od 15.10.2011 r. – 30.05.2012 r. mając na celu przede wszystkim kształtowanie wiedzy i aktywizacja mieszkańców Gminy Czerwonak, pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, oraz zapoznanie ich z zagadnieniem ekonomi społecznej.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl 5 spotkań z mieszkańcami i ich dziećmi, z poszczególnych obszarów gminy, na którym to zostali włączeni oni do aktywnego uczestniczenia w rewitalizacji – wytypowanych na podstawie porozumienia z administratorem – placów zabaw.

Nasze działanie wpłynęło na papoznanie środowiska lokalnego i gmin ościennych z marką Spółdzielni Socjalnej „Dąb”, oraz podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego i prywatnego – poprzez dobre praktyki -na temat ekonomii społecznej, możliwości partnerstwa i współpracy ze spółdzielniami socjalnymi.

Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy Forum z udziałem liderów sektora ekonomii społecznej, przedstawiciele Urzędu Gminy, GOPS , ludzie biznesu. Specjaliści podzielili się z nami zagadnieniami związanymi z promowaniem i upowszechnianiem idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze a także wiedzą w obszarze współpracy organizacji pozarządowych ,biznesu i administracji publicznej co jest zawarte w PO FIO priorytet IV.

Szczegółowe informacje na temat dat i miejsc spotkań ,będą podawane w terminie późniejszym – na bieżąco

Kontakt

Czerwonak, ul. Gdyńska 87 A

Spółdzielnia Socjalna Dąb
Czerwonak, ul. Gdyńska 87 A,
spoldzielnia.socjalna@o2.pl
tel. 724-602-015
KRS 0000344971
REGON 301329454

Jesteśmy częścią grupy:
Co u sąsiada wypada - wypad po grant - Dąb
spoldzielnie.org